A Z    I S K O L A

D O L G O Z Ó I

 

 

TANÁROK

 

 

Név

Vezetői feladatok

O.f.

Tantárgy / Szak

1.

Tóth András

igazgató

 

történelem-etika tanár

2.

Szabó József

igazgató helyettes

 

informatika tanár

3.

Petrik Csilla

igazgató helyettes

 

tanító

4.

Bakonyi Ágnes

 

7.a

földrajz, fejlesztő pedagógia tanár

5.

Cseh Judit

 

5.b

angol-tanító, német nyelvtanár

6.

Csöndör Elvira

 

5.a

ének-zene-etika tanár

7.

Dr. Kerekesné Papp Katalin

felső tagozatos munkaközösség

6.b

technika-biológia-természetismeret tanár

8.

Faludi Ildikó

 

7.b

magyar-angol tanár

9.

Huisz Csilla

 

6.a

magyar-történelem-etika-honismeret tanár

10.

Mészárosné S. Zsuzsanna

 

8.a

testnevelő tanár

11.

Vassné Bazsó Csilla

 

5.c

matematika-fizika tanár

12.

Bogár Gyöngyi

 

4.a

tanító

13.

Dubán Elvira

 

4.c

tanító

14.

Horváthné Molnár Ágnes

 

3.a

tanító

15.

Ioana-Kovács Kóra

 

1.b

tanító

16.

Némethné Virág Gyöngyi

 

1.c

tanító

17.

Spisákné Ferencz Erika

 

2.a

tanító

18.

Szabó Márta

 

4.b

tanító

19.

Szakál Ibolya

 

3.b

tanító

20.

Varga Attila

 

1.a

tanító

21.

Vargáné Ipacs Ágnes

 

2.b

tanító

22.

Forray Attila

 

 

testnevelő tanár

23.

Kendi  Réka

 

 

magyar-történelem-etika-honismeret tanár

24.

Mentőné Balogh Szilvia

 

 

fejlesztő pedagógus

25.

Patakiné Tóth Irén

nevelési-pedagógiai munkaközösség

 

magyar-történelem-hoismeret tanár

26.

Simonné Kántor Judit

 

 

angol nyelvtanár

27.

Tamás Gábor

 

 

matematika-informatika tanár

28.

Csery Csilla

tanórán kívüli programok, szabadidőszervező munkaközösség

 

tanító, tanórán kívüli progr.

29.

Faragó Hajnal

alsó tagozatos munkaközösség

 

tanító

30.

Halász Henrietta

 

 

tanító

31.

Huszkó Zsolt

mérés-értékelés, kompetencia fejlesztés munkaközösség

 

tanító

32.

Nagy Andrea

 

 

természetismeret tanító

33.

Neurohné Radnóti Anikó

tanulmányi munkaközösség

 

angol tanító

34.

Ódorné Gavalovics Erika

 

 

tanító

35.

Pokorny Gyöngyi

 

 

tanító

36.

Riemer Andrea

 

 

tanító

37.

Fülőpné Spisák Anikó

 

 

tanító

38.

Lőrincz Mónika

 

 

testnevelész-természetismeret tanár

39.

Rigó Szilárd

 

 

matematika tanár

40.

Füri Ilona

 

 

testnevelő tanár

41.

Gubola Krisztina

 

 

angol tanár

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐ DOLGOZÓK

 

 

Név

Feladatkör

1.

Szabó Krisztina

pedagógiai asszisztens

2.

Grosek Károly

rendszergazda

3.

Kosztolányi Sarolta

pedagógiai asszisztens

4.

Ambrus Edina

könyvtáros-tanár

5.

Szekeres Mónika

iskolatitkár