B E I R A T K O Z Á S

 

 

BEIRATKOZÁS LEENDŐ ELSŐSÖK SZÁMÁRA

KEDVES SZÜLŐK !!!

LEENDŐ ELSŐS BEÍRATKOZÁS IDŐPONTJA:

·       2018. április 12. (csütörtök) 8:00 – 19:00 óra között,

·       2018. április 13. (péntek) 8:00 – 19:00 óra között.

HELYSZÍN:

·       1161 Budapest, Csömöri út 20. szám alatti Szent-Györgyi Albert felső tagozatos általános iskola.

A BEIRATKOZÁSHOZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK:

·       A gyermek nevére kiállított személyi azonosító,

·       A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány,

·       Óvodai szakvélemény,

vagy tankerületi szakértői bizottság szakértői véleménye,

vagy sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye.

Minden kedves szülőt és gyermeket szeretettel várunk!

 

Kedves Szülők!

A leendő elsős beiratkozás alkalmával a mellékelt nyomtatványokat kitölthetik és magukkal hozhatják a gyorsabb ügyintézés érdekében.

Segítségüket köszönjük!

Budapest, 2018. április 10.

Tóth András (intézményvezető)

 

NYOMTATVÁNYOK

>> Nyilatkozat az életvitelszerű tartózkodásról (2. számú melléklet)

>> Nyilatkozat a szülői felügyeleti joggyakorlásról (3. számú melléklet)

>> Adatlap leendő elsősök részére

>> Nyilatkozat az étkezésben való részvételről

>> Kérelem körzeten kívüliek részére

>> Meghatalmazás beiratkozáshoz

>> Nagycsaládos nyilatkozat

>> Nyilatkozat (Etika, Hit-és erkölcstan)

 

Tisztelettel: Vezetőség