B E I R A T K O Z Á S

 

 

BEIRATKOZÁS LEENDŐ ELSŐSÖK SZÁMÁRA

 

>> ISKOLAHÍVOGATÓ ZÁRÓ PROGRAM !!!

 

LEENDŐ ELSŐS BEÍRATKOZÁS IDŐPONTJA:

ˇ       2019. április 11. (csütörtök) 8-19 óra között

ˇ       2019. április 12. (péntek) 8-19 óra között

 

ˇ       HELYSZÍN:

ˇ       1161 Budapest, Csömöri út 20. szám alatti Szent-Györgyi Albert felső tagozatos általános iskola.

A BEIRATKOZÁSHOZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK:

ˇ       A gyermek nevére kiállított személyi azonosító,

ˇ       A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány,

ˇ       Óvodai szakvélemény,

vagy tankerületi szakértői bizottság szakértői véleménye,

vagy sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye.

Minden kedves szülőt és gyermeket szeretettel várunk!

 

TÁJÉKOZTATÓ DOKUMENTUMOK

>> Általános iskolai ONLINE BEIRATKOZÁSHOZ tájékoztató

>> Felhívás a tankötelessé váló gyermekek iskolai beíratására

 >> XVI. Kerület BFKH felvételi körzetek

>> Elektronikus  ügyintézéssel kapcsolatos tájékoztató

 

KEDVES SZÜLŐK!

A leendő elsős beiratkozás alkalmával a mellékelt nyomtatványokat kitölthetik és magukkal hozhatják a gyorsabb ügyintézés érdekében.

Segítségüket köszönjük!

Budapest, 2019.03.05., Tóth András (intézményvezető)

 

NYOMTATVÁNYOK

>> Nyilatkozat az életvitelszerű tartózkodásról (2. számú melléklet)

>> Nyilatkozat a szülői felügyeleti joggyakorlásról (3. számú melléklet)

>> Adatlap leendő elsősök részére

>> Nyilatkozat az étkezésben való részvételről

>> Kérelem körzeten kívüliek részére

>> Meghatalmazás beiratkozáshoz

>> Nagycsaládos nyilatkozat

>> Nyilatkozat (Etika, Hit-és erkölcstan)

>> Junior diétás étkezés igénylőlap